"Noi, cei ieşiţi din popor, care am crescut legănaţi de aceste cântece suntem datori a le păstra cu sfinţenia cu care se păstrează moştenirea venită de la o naţiune întreagă, trebuie să veghem langă această comoară, căci ea fiind a poporului este şi a noastră, este a întregii suflări romaneşti şi apoi cine nu păstrează ce are, nu-i vrednic să aibă nimic".    Simion C. Mandrescu - (1895)

     Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" a fost înfiinţat în anul 1956 cu menirea de a pune în valoare cultura populară tradiţională, portul, obiceiurile, cântecele şi jocurile populare aparţinătoare şi specifice celor ce locuiesc în această zonă sud-estică a Transilvaniei: români, maghiari, romi, saşi şi altor etnii.
     Din anul 1990 Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" fiinţează cu două secţii romană şi respectiv maghiară, fiecare dintre acestea având compartimentele artistice (orchestră, corp de balet, solişti, personal tehnic) necesare realizării unor spectacole complexe sub patronajul Consiliului Judeţean Mureş ordonatorul principal de credite. Cu deosebită satisfacţie menţionăm că ansamblul nostru dispune de un sediu propriu cu toate anexele necesare desfăşurării activităţilor de pregătire dar şi de o sală proprie de spectacole cu o capacitate de 332 locuri pe fotolii.

     În ultimii 20 de ani preocuparea specialiştilor ansamblului dirijori, coregrafi, interpreţi etc. a fost aceea de a cerceta şi valorifica scenic cu precădere folclorul românesc din zonele şi subzonele folclorice ale judeţului Mureş (Mureşul Superior, Câmpie, Târnave, Valea Gurghiului).
În acelaşi timp ca instituţie profesionistă de spectacole are obligativitatea de a cuprinde în repertoriul său şi alte zone etnofolclorice a României. Aceasta face ca pe lângă zonele noastre, în repertoriul ansamblului să se regăsească jocuri şi cântece din zonele Bistriţa, Maramureş, Bihor, Banat, Muntenia, Oltenia, Moldova şi altele.
     Pe parcursul anilor ansamblul nostru a beneficiat de colaborarea unor personalităţi în domeniu cunoscuţi şi recunoscuţi atât in ţară cât şi în toată Europa. Ne face deosebită plăcere să-i amintim pe maestrul coregraf artist emerit Teodor Vasilescu, cercetătorul şi maestrul coregraf Marin Barbu, prof. maestru coregraf Emilian Dumitru, maeştrii coregrafi: Lăiţă Săînescu, Florin Teodorescu, Corneliu Botoş ale căror opere coregrafice se regăsesc în repertoriul nostru. Sutele de spectacole susţinute au fost urmărite şi aplaudate de zeci de mii de spectatori şi milioane de telespectatori în cadrul apariţiilor la TVR 1, Pro Tv, Favorit, Etno şi altele.

     Talentul, tinereţea, dăruirea şi perseverenţa sunt elementele ce definesc actualul colectiv artistic, care pregătit cu pricepere şi exigenţă de asistenţii coregrafi Florin Cerghedi şi Rodica Botîrcă în cadrul corpului de balet şi de către maestrul Zoli Bambo un instrumentist,orchestrator şi dirijor de excepţie au făcut ca ansamblul nostru să se impună în topul instituţiilor de gen din România.
Valoarea incontestabilă a repertoriului, nivelul artistic interpretativ deosebit de înalt, virtuozitatea artiştilor noştri a facut ca Ansamblul Artistic "Mureşul" să fie solicitat pentru a susţine spectacole în toată Europa şi pe toate continentele lumii.
     Prin tot ceea ce face Ansamblul Artistic "Mureşul" contribuie la păstrarea şi valorificarea bogăţiei culturale, a valorilor noastre tradiţionale ce aparţin unui popor plin de creativitate şi talent.